Okmányok

Magyar okmányok pótlása Írországban

 

20120228-magyarorszag-elnevezesu-szemelyi-okmanyok-utlevel3

 

Útlevél kérelmezés:

Bevezető

Kérjük olvassa el figyelmesen a lenti tájékoztatót.

Kérjük, hogy amennyiben a 18 év alatti kiskorú családi jogállása rendezetlen, vagy bírósági, gyámhatósági ítélet, vagy végzés áll a rendelkezésre vagy csak az egyik szülő tud megjelenni a nagykövetségen a félreértések elkerülése érdekében ezt jelezzék előzetesen időpontfoglaláskor, illetve küldjék meg előzetesen véleményezésre e-mailben (mission.dub@mfa.gov.hu) az erre vonatkozó dokumentumot. Az útlevélkérelmezéskor az eredeti dokumentumokat kell magukkal hozni.

A 18 év alatti kiskorú esetében a másik szülő megfelelő formában előterjesztett hozzájáruló nyilatkozatának hiányában a családi jogállásról (szülői felügyelet, gyermek elhelyezés stb.) szóló határozatok esetében az ügyfélnek igazolnia kell, hogy az jogerőre emelkedett (pl. magyar, vagy ír bíróság, kormányhivatal jogerőre emelkedésről szóló határozata).

FIGYELEM!!! Az útlevél eljárásnál hiánypótlásra nincs lehetőség! Amennyiben a kérelem bármelyik feltétele hiányzik, a kérelem átvételét visszautasítjuk, és újból időpontot kell kérni, újra meg kell jelenni a kérelem benyújtása érdekében.

Az Európai Unió szabályozásának megfelelően, valamint a külföldre utazásról szóló 1998.évi XII. törvény és a külföldre utazásra felhasználható más okmányokkal kapcsolatos szabályozásra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2008. évi CXIII törvény értelmében 2009. június 29-től Magyarországon is bevezetésre került a második generációs e-útlevél. Ettől az időponttól kezdődően a magyar hatóságok csak a kérelmező elektronikus ujjlenyomatát is tartalmazó útlevelet állítanak ki. A jelenleg használatban lévő első generációs, bordó színű útlevelek, illetve a korábban kiállított, kék színű útlevelek érvényességi idejükön belül, továbbra is érvényesek maradnak.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a nagykövetség a közigazgatási fejlesztéseknek köszönhetően megkezdte az új típusú, ún. biometrikus útlevélkiadást.

1. Általános tájékoztató, gyakorlati tanácsok

1.1. Új magyar útlevél iránti igényt a hazai okmányirodában is beadhatják. Azt is kérheti, hogy az elkészült útlevelet ne magyarországi lakcímére, hanem a dublini nagykövetségre kézbesítsék. Ebben az esetben kérjük, hogy az igénylés tényéről konzuli osztályunkat is értesítse e-mailben. Ezzel kapcsolatban kérjük, olvassák el a Magyarországon beadott útlevelek és egyéb okiratok kézbesítése című tájékoztatónkat (www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/IE/hu/Konzuliinfo/okiratok_kezbesitese.htm)

Ajánlatos az illetékes okmányirodánál előzetesen időpontot foglalni telefonon vagy interneten. A magyarországi lakóhelyéhez legközelebb fekvő okmányiroda elérhetőségét az alábbi honlapon találja: www.nyilvantarto.hu/hu/okmanyiroda_kereso

1.2. Azok a magyar állampolgárok, akiknek a birtokában lévő útlevél vagy személyazonosító igazolvány lejárt, de Magyarországon érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel rendelkeznek, gondoskodjanak az érvényes okmány kiküldéséről.

Hazatérési célú ideiglenes magánútlevelet csak azok igényelhetnek, akiknek az írországi tartózkodása alatt az útlevele, ill. a külföldre utazáshoz felhasznált személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, lejárt, elveszett vagy eltulajdonították, és az utazásig magánútlevél nem állítható ki.

1.3. Aki csak teheti, Írországban tartózkodásához mind érvényes útlevelét, mind pedig személyi azonosító igazolványát hozza magával. Javasoljuk, hogy irataikra különös gonddal vigyázzanak; a két okmányt célszerű külön helyen tartani. Irataikat ne felejtsék a gépkocsijukban. Tapasztalataink szerint sok állampolgárt ér lopás, elsősorban a nagyobb városokban, különösen zsúfolt helyeken (metró, busz, repülő, repülőterek, éttermek, kávézók, bevásárlóközpontok).

1.4. Amennyiben Dublinban a konzulátuson kívánja benyújtani útlevél iránti kérelmét, tájékoztatjuk, hogy az ügyintézés megkönnyítése érdekében, a nagyszámú érdeklődőre figyelemmel előzetes időpontfoglalás szükséges. Időpontkérés céljából telefonhívást hétfőtől csütörtökig naponta, 14:00-16.00 óra között fogadunk. Időpontot e-mail (mission.dub@mfa.gov.hu) útján is tudnak egyeztetni.

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy időpontfoglalás esetén is elképzelhető, hogy várni kell a konzulátus által ellátott feladatok jellegére tekintettel.

1.5. Az eljárást segíti továbbá, amennyiben személyazonosító jelét személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvánnyal igazolni tudja.

1.6. Az útlevél igénylés díját minden esetben EUR-ban, kézpénzben kérjük megfizetni, tekintettel arra, hogy a konzulátuson bankkártyával nem lehet fizetni. Az ügyintézés megkönnyítése érdekében kérjük, hogy minden esetben a díj pontos összegét hozza magával. A díjakkal kapcsolatban, kérjük tekintse át díjtáblázatunkat (konzuli díjak: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/konzuli-dijak), illetve kérdés esetén kérjük, hogy érdeklődjön az időpont egyeztetés alkalmával.

Figyelem: Amennyiben az új útlevél igénylésére a korábbi útlevél ellopása miatt kerül sor, csak abban az esetben nem kell a magasabb díjat megfizetni, ha a kérelmezéskor az igénylő bemutatja a lopásról szóló rendőrségi jegyzőkönyvet.

1.7. Az ügyintézési határidő elsősorban a távolság miatt hosszabb, mint a Magyarországon benyújtott kérelmek esetében! Az ügyintézési határidő attól az időponttól számít, amikor a nagykövetség a hiánytalan kérelmet továbbítani tudja a hazai útlevélhatóság részére és az a kérelmet befogadja, azaz amennyiben minden szüksége mellékletet megfelelő módon benyújtotta a külképviselet számára.

Soron kívüli ügyintézésre, sürgősségi eljárásra a Magyarországon történő útlevél igényléssel ellentétben a nagykövetségen nincs lehetőség. Az útlevél kb. 6 hét alatt készül el, ezért kérjük, hogy az utazást az ügyintézés várható időtartamának figyelembevételével tervezzék. Az ügyintézési határidővel kapcsolatban türelmüket előre is köszönjük.

1.8. Az esetleg hiányosan beadott kérelem mielőbbi kiegészítését elősegítendő kérjük, hogy otthoni vagy munkahelyi telefonszámát vagy e-mail címét szíveskedjen megadni a kérelem benyújtásakor.

1.9. A magánútlevél érvényességi ideje:

 • 6 éves kor betöltéséig 3 év
 • 6 és 18 év közöttiek esetében 5 év*
 • 18 és 70 év közöttiek esetében 5 év*, illetve kérelemre 10 év*
 • 70 éven felülieknél 10 év*

*Az érvényességi idő 1 év abban az esetben, ha a 12. életévét betöltött kérelmező részére kiállított okmány tároló eleme ujjnyomat adatot azért nem tartalmaz, mert a kérelmező

 • ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen
 • egészségi állapota miatt nem képes személyesen megjelenni, és ezt a kezelőorvos írásban igazolja

Az útlevél érvényességének időtartama nem hosszabbítható meg.

Tájékoztatóinkba megpróbáltunk minden szükséges és fontos szabályt, információt belefoglalni. Amennyiben kérdése lenne telefonon elsősorban délután 14:00 és 16:00 óra között várjuk hívását. Kérdését e-mail útján is felteheti: mission.dub@mfa.gov.hu

Az útlevél igénylés feltételeiről, a kérelemhez szükséges dokumentumokról további információt az alábbi honlapon találhat. Felhívjuk a t. Ügyfelek figyelmét, hogy az alábbi honlapon található információkat a fenti kiegészítésekkel, valamint a konzulátus munkatársainak tájékoztatásával együtt kell értelmezni a külképviseleten történő kérelmezés sajátosságai következtében: www.nyilvantarto.hu/hu/utlevel

2. Magánútlevél igénylése a konzulátuson 12 év feletti kérelmezők esetében

2.1. A kérelem benyújtásakor a kérelmezőről fénykép készül, az ujjlenyomatait és aláírását elektronikusan rögzítjük.

2.2. Az útlevélkérelem mellékletei:

 • magyar állampolgárság igazolása érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel, állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal;
 • érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély);
 • lakcímigazolvány (személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány), ha azzal a kérelmező rendelkezik;
 • születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, ha nem rendelkezik személyazonosításra alkalmas okmánnyal, vagy ha a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott okmány vagy okirat adataival;
 • igazolványkép, ha a személyes megjelenését egészségi állapota nem teszi lehetővé, és ezt a kezelőorvos írásban igazolja ;
 • konzuli díj;
 • magyar állampolgárságot igazoló okirat (záradékolt honosítási okirat, 1 évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány) külföldön élő kérelmező esetében, ha érvényes állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal (személyazonosító igazolvány, útlevél) nem rendelkezik, kivéve, ha még érvényes, de elvesztett, eltulajdonított vagy megsemmisült útlevele helyett igényel újat, vagy ha adatait a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása külföldön élő magyar állampolgárként tartalmazza;
 • előző útlevél;
 • nyilatkozat az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél elvesztéséről, eltulajdonításáról vagy megsemmisüléséről, ha az okmány elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült;
 • feljelentésről felvett jegyzőkönyv, ha az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevelet eltulajdonították, és ezt a rendőrségen bejelentették;
 • kiskorúak (18 év alatt) esetében a szülők személyazonosságának igazolására érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány.

Arcképmás, aláírás és ujjnyomat a kérelem benyújtásakor kerül felvételezésre.

Írásképtelen kérelmező esetén aláírást nem vesznek fel.

Ujjnyomatot nem vesznek, ha a kérelmező

 • ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen
 • ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen
 • egészségi állapota miatt nem tud megjelenni és ezt a kezelőorvos írásban igazolja

2.3. Amennyiben a kérelmező az útlevél igény benyújtásakor nem tudja igazolni magyar állampolgárságát (lejárt az előző útlevele, személyi igazolványa, nem rendelkezik érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal), akkor állampolgársági vizsgálatot is el kell indítani, így az eljárás ideje kb. 3 hónappal meghosszabbodik.

2.4. Kiskorú, 18. év alatti kérelmező esetén a szülői hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatban kérjük, hogy olvassa el a következő részt, illetve a bevezetőben írtakat

3. Magánútlevél igénylése 12 éven aluli gyermek részére

3.1. A gyermekek részére önálló útlevelet kell igényelni.

3.2. Amennyiben a gyermek külföldön született és magyarországi anyakönyvezése még nem történt meg, az útlevél iránti igénnyel együtt a születés hazai anyakönyveztetését is kezdeményezni kell. Ezzel kapcsolatban kérjük olvassa a születés hazai anyakönyvezésével kapcsolatos tájékoztatónkat.

Újszülött esetében nincs szükség állampolgársági kérelem benyújtására. Bármelyik szülője igazolt magyar állampolgársága esetén az újszülött automatikusan magyar állampolgárnak tekintendő. Amennyiben az útlevél iránti kérelem a születés hazai anyakönyvezéséhez kapcsolódik, az ügyintézési idő együttesen kb. 3-4 hónap.

3.3. A kérelem mellékletei:

 • kitöltött és aláírt úti okmány-igénylőlap
 • mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány (érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány)
 • gyermek eredeti magyar születési anyakönyvi kivonata
 • születés anyakönyvezéséhez szükséges adatlap és a gyermek eredeti ír születési anyakönyvi kivonata amennyiben a gyermek születését Magyarországon még nem anyakönyvezték;
 • a szülők magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata; házasságon kívül született gyermek esetében a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat (ez esetben a magyar állampolgár szülő születési anyakönyvi kivonatát is mellékelni kell);
 • lakcímigazolvány (személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány), ha azzal a kérelmező rendelkezik;
 • születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, ha nem rendelkezik személyazonosításra alkalmas okmánnyal, vagy ha a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott okmány vagy okirat adataival;
 • igazolványkép, ha 12. életévét nem töltötte be, és nem jelenik meg személyesen, illetve egészségi állapota miatt nem tud megjelenni, és ezt a kezelőorvos írásban igazolja;
 • a szülők* (törvényes képviselők) érvényes személyazonosításra alkalmas okmánya, külföldi esetén úti okmánya;
 • magyar állampolgárságot igazoló okirat (záradékolt honosítási okirat, 1 évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány) külföldön élő kérelmező esetében, ha érvényes állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal (személyazonosító igazolvány, útlevél) nem rendelkezik, kivéve, ha még érvényes, de elvesztett, eltulajdonított vagy megsemmisült útlevele helyett igényel újat, vagy ha adatait a polgárok személy adatainak és lakcímének nyilvántartása külföldön élő magyar állampolgárként tartalmazza;
 • a gondnok-, illetve gyámkirendelő határozat vagy az intézeti gyám igazolása az intézeti gyámság fennállásáról gondnokság, illetve gyámság alatt álló kérelmező esetén;
 • szülőnek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a gyámhatóság, a konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság vagy a körzetközponti jegyző előtt tett, az úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozata*
 • a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló okirat, ha valamely szülő szülői felügyeleti joga szünetel, vagy azt a bíróság megszüntette;
 • előző útlevél
 • nyilatkozat az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél elvesztéséről, eltulajdonításáról vagy megsemmisüléséről, ha az okmány elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült;
 • feljelentésről felvett jegyzőkönyv, ha az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevelet eltulajdonították, és ezt a rendőrségen bejelentették;

3.4. A kiskorú kérelmező esetében főszabály szerint mindkét szülő hozzájárulása szükséges a kérelem benyújtásához. Az igénylőlapot mindkét szülőnek alá kell írnia főszabály szerint a konzul előtt.

Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelméhez csatolni kell a szülőknek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal, a büntetés-végrehajtási intézet vezetője, a konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát vagy a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló jogerős okiratot.

3.5. Arcképmás, aláírás, a kérelem benyújtásakor kerül felvételezésre. A kérelmező helyett a törvényes képviselő aláírása is felvételezhető, ha a kérelmező írásképtelen.

3.6. Az igénylőlapot a Magyarországon anyakönyvezett névre, a magyar névviselési szabályokkal összhangban, a magyar írásmódnak megfelelően (1. vezetéknév, 2. keresztnév) kérjük kitölteni. Írni tudó gyermek esetén neki saját magának kell aláírnia, egyébként az egyik szülő saját aláírását kérjük. Az aláírásnak a kijelölt kereten belül kell maradnia, ne érintkezzen a kerettel.

3.7. 2 darab, egy évnél nem régebbi, 35×45 mm méretű színes igazolványkép. Fénykép készítésére a konzulátuson nincs mód. A fényképek hátoldalán kérjük a nevet, születési időt és helyet, anyja nevét feltüntetni. Az alkalmas igazolványképekről itt talál bővebb információt: www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/0A90363D-EA9B-4E5A-9C91-E97A95D415D6/0/Foto_tejekoztatofotokrol.pdf

 

Dublin, Nagykövetség
Cím: 2 Fitzwilliam Place Dublin 2
Előhívó: (00)-(353)-(1)
Telefon: 661-3091; 661-3092; 661-3087
Ügyelet: 661-3091; 661-3092; 661-3087
Fax: 661-28-80
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet: Pálffy István
E-mail: mission.dub@mfa.gov.hu
Honlap: www.mfa.gov.hu/emb/dublin
Akkreditált országok: Írország

Időpontot az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • Telefonon: 661-30-91, 661-30-92; hétfőtől csütörtökig 14:00-16:00 óra között
 • E-mailen: mission.dub@mfa.gov.hu a megadott időponton kívül is. Ebben az esetben kérjük az e-mailben adja meg nevét, telefonos elérhetőségét és posta címét és írja le pontosan, hogy milyen ügyben kíván időpontot kérni.

Forrás: Dublini magyar nagykövetség

 

Okmányok kiállítása információ ITT