Bejelentési kötelezettség a külföldön biztosítással rendelkező személyek számára

Sokakat érintő és érdeklő kérdéssel kerestük meg a magyarországi Kormányhivatalt.

Milyen bejelentési és adatszolgáltatási kötelességei vannak a külföldre letelepedni/hosszú távon munkát vállalni szándékozó Magyar Állampolgároknak? Valamint ezt milyen nyomtatványon tehetjük meg?

Megkeresésünkre az alábbi telefonos tájékoztatót kaptuk:

“Általános felvilágosítást az alábbi linkeken találhat:

http://www.oep.hu/nyomtatvanytar?formcase=521647&formuser=

http://www.oep.hu/data/cms1000956/NEU.70.U.pdf

Ami nagyon fontos, hogy a külföldi (Írországi) biztosítási jogviszony létrejöttétől számított 15 napon belül be kell jelenteni az EGT tagállamban létrejött biztosítást. Ehhez kapcsolódóan talál egy tájékoztatót, ahol részletesen le vannak írva a legfontosabb szabályok.

Fontos hangsúlyozni azt, hogy amennyiben valaki EGT tagállamban/egyezményes államban biztosítással rendelkezik, Magyarországon önkéntesen SEM fizethet egészségügyi szolgáltatási járulékot. Sajnos tapasztalataink szerint, jogellenesen, büntetőjogi felelősségük tudatában az Írországban és az Egyesült Királyságban dolgozó ügyfeleink sok esetben arról nyilatkoznak a NAV-nál, hogy nincsen biztosításuk, és fizetik Magyarországon a járulékot. Ez jogellenes, és tilos.

Továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy mindig a Hivataloktól érdemes tájékozódni, nem egymástól, illetve magánszemélyek által üzemeltetett weblapokról, mivel sok, nem a valós jogszabályoknak megfelelő tájékoztatás található.”

További kérdése esetén az illetékes Kormányhivatal munkatársai készségesen állnak mindenki rendelkezésére, telefonon, e-mailben, személyesen.

Bejelentési kötelezettség az állami adóhatóság (NAV) felé

1. Az állami adóhatóság felé akkor kell a magánszemélynek bejelentést teljesítenie, ha korábban saját maga után egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetett, és annak hatálya alá a ’T1011 Adat és változásbejelentő lap benyújtásával jelentkezett be.

Amennyiben a magánszemély külföldre távozik, és ott egészségügyi szolgáltatásra szerez jogosultságot, figyelemmel

  • a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletekre, vagy
  • a Magyarország által kötött nemzetközi egyezményekre,

akkor mentesülhet az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség alól.

Ilyen esetben az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettség megszűnését 15 napon belül kell bejelentenie. A bejelentésre 2015. évben a 15T1011 Adat és változásbejelentő lap szolgál, mely letölthető honlapunkról vagy beszerezhető ügyfélszolgálatainkon.

A nyomtatvány és a kitöltési útmutató elérési útvonala honlapunkon a következő:

http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok
/nyomtatvanykitolto_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/15T1011.html

A nyomtatványhoz minden esetben mellékelni kell a további egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról szóló igazolást (pl. a más tagállamban fennálló biztosítás igazolását szolgáló okiratot, az ún. A1-es igazolást).

2. Ha a magánszemély a külföldi letelepedés szándékával hagyja el Magyarországot, adóügyeit lezárandó, kérheti a személyi jövedelemadó soron kívüli megállapítását, tekintettel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 131. § (5) bekezdésére. Az adó soron kívüli megállapítása egy lehetőség, nem kötelező azzal élni, hiszen fő szabály szerint a magánszemélyek jövedelemadójáról az adóévet követő év május 20. napjáig kell a bevallást benyújtani.

Abban az esetben, ha a magánszemély olyan országba (állam területére) megy dolgozni, amellyel Magyarországnak van hatályos és alkalmazható adóegyezménye a kettős adóztatás elkerüléséről, akkor a megszerzett jövedelemmel összefüggésben az egyezmény szabályait kell alkalmazni. Az adóegyezmények fő szabály szerint úgy rendelkeznek, hogy a munkaviszonyból (nem önálló tevékenységből) származó jövedelem abban az államban adóztatható, ahol a munkavégzés történik. A magyar magánszemély által külföldön végzett munka ellenértékeként megszerzett jövedelem tehát külföldön adóztatható.

Felhívjuk azonban a figyelmet arra, ha a magánszemély pl. a magyarországi ingatlana bérbeadásából jövedelemre tesz szert, akkor az után Magyarországon keletkezik személyi jövedelemadó (és esetlegesen egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettsége.

Azt a tényt pedig, hogy valaki Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyja, bármely járási hivatalnál vagy a konzuli képviselőnél (személyesen vagy elektronikus kapcsolattartás útján) kell bejelenteni.

3. Egyebekben a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 80. § (5) bekezdése alapján az a TAJ számmal rendelkező személy, aki

  • valamely EGT tagállamban, illetve Svájcban, valamint a Magyarország által kötött nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó államban biztosított, vagy-
  • nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerének hatálya alá tartozó magyar állampolgár

köteles a külföldön, illetve a nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében létrejött biztosítását és annak megszűnését 15 napon belül bejelenteni a kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szerve felé.

A bejelentéssel kapcsolatban bővebb információ, valamint az erre a célra rendszeresített nyomtatvány az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapján (www.oep.hu) érhető el.

http://www.oep.hu/nyomtatvanytar?formcase=521647&formuser=

http://www.oep.hu/data/cms1000956/NEU.70.U.pdf